Ik heb een vergunning

Indien de vergunning niet op kenteken staat, kan de parkeercontroleur de naheffing niet intrekken. Indien u het desondanks niet met de naheffing eens bent, kunt u alsnog bezwaar indienen.